keskiviikko 30. tammikuuta 2008

Tietoa kirjasta

Julkaisupäivä on 15.2.2008. Sivuja kirjassa on 356.

Kirjassa on mukana mm. seksuaalinen markkina-arvoteoria; miesten seksuaalinen tasoluokitteluteoria (ATM-YTM-teoria); sukupuolirooliteoria; miksi palkkatasa-arvo käsitteenä on huono indikaattori mittaamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa; selitykset sille miksi naiset tekevät harvoin aloitteita miehille ja miksi miesten on yleensä maksettava treffeillä; miksi naisia huoritellaan,mutta miehiä ei; Onko porno on tasa-arvoisempaa kuin romantiikka; Naisten seksikartelli; Naisten seksuaalinen valta työelämässä; Johtuuko seksuaalinen häirintä naisten epäsuhtaisesta valtaylivoimasta suhteessa miehiin; Neuvoja naisille seksuaalisen vallan tehokkaaseen kollektiiviseen käyttöön.

perjantai 25. tammikuuta 2008

FAQ

Mikä on kirjan perusidea?

Kirja kertoo, mitä siitä seuraa, kun naisiin kohdistuu enemmän kysyntää heteroseksuaalisilla pariutumismarkkinoilla. Toisin sanoen vanha viisaus "Nainen tarvitsee miestä yhtä paljon kuin kala tarvitsee polkupyörää" on totta. Miehet ovat riippuvaisempia naisista kuin päinvastoin. Se antaa naisille valtaa.

Miksi naisiin kohdistuu enemmän kysyntää?


Miehet haluavat enemmän satunnaista seksiä, nopeammin seksiä ja lukuisampia partnereita heteroseksuaalisten pariutumismarkkinoiden kontekstissa (halujen ero on paljon pienempi parisuhteen sisällä).

Mistä tiedät, että miesten seksuaaliset halut ovat naisten haluja suuremmat pariutumismarkkinoilla?

Englantia osaava ja teoreettisesti suuntautunut voi perehtyä esim. seuraaviin tutkimuksiin:

Universal Sex Differences in the Desire for Sexual Variety: Tests From 52 Nations, 6 Continents, and 13 Islands.

Baumeister, R. F., Catanese, K. & Vohs, K. (2001). Is there a gender difference in strength of sex drive? Theoretical views, conceptual distinctions, and a review of relevant evidence. Personality and Social Psychology Review, 5 (3), 242–273.

Oliver, M. B. & Hyde, J. S. (1993). Gender differences in sexuality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 114, 29–51.

Linkkien liksauttelusta enemmän pitävä voi vilkaista tätä: Your chances of getting laid through craiglist: A bloggasm case study.

Jos taas olet sitä tyyppiä, että uskot vasta kun omin silmin näet, niin tee oma empiirinen tutkimus ja laita nettiin seksinhakuilmoitus naisen ja miehen nimillä ja vertaa saatujen vastausten määrää. Tai mene chattiin naisen tai miehen nimellä ja vertaile saatujen seksiehdotusten määrää.

Perustuuko kirja biologisiin oletuksiin, kuten sosiobiologiaan tai evoluutiobiologiaan?

Ei. Kirjassa kohdataan laajasti evoluutiopsykologian väittämiä, jotka ovat samansuuntaisia kirjassa esitettyjen ajatusten kanssa, mutta kirjan perusidean kannalta ei ole väliä, mistä naisiin kohdistuva suurempi kysyntä on peräisin.

Mutta eivätkö seksuaaliset halut ole peräisin nimenomaan biologiasta?

Kirja ei vastaa tai ota kantaa tuohon kysymykseen. Seksuaaliset halut voivat olla peräisin joko biologiasta tai sitten sosiaalisten voimien tulosta.

Mitä vaikutuksia naisten seksuaalisella vallalla on?

Se aiheuttaa miehille kustannuksia (joka on sen keskeisin ulottuvuus) ja naisille hyötyjä.

Onko miehillä seksuaalista valtaa?

On, mutta keskimäärin vähemmän kuin naisilla.

Onko naisten seksuaalinen valta naisten syytä?

Syy-analyysi sopii huonosti naisten seksuaalisen vallan tarkastelemiseen. Yhdestä näkökulmasta katsottuna voidaan ajatella, että naisten seksuaalinen valta on miesten suurempien seksuaalisten halujen syytä.

Onko naisten seksuaalisen vallan käyttö väärin?

Kirja ei vastaa tai ota kantaa tuohon kysymykseen, mutta yleisen käsityksen (ja minun mielestäni) mukaan se ei ole väärin. En kuitenkaan ole moraaliteorioiden asiantuntija, joten asiaa kannattaa tiedustella vaikkapa Timo Airaksiselta.

Ovatko naiset ilkeitä käyttäessään seksuaalista valtaansa?

Kirja ei vastaa tai ota kantaa tuohon kysymykseen. Yleisen käsityksen (ja minun mielestäni) mukaan naisten seksuaalisen vallan käyttö ei ole ilkeää.

Jos naisten seksuaalinen valta ei ole väärin tai naiset eivät ole ilkeitä käyttäessään sitä, niin missä sitten oikein on ongelma?

Ongelma piilee yhteiskuntatieteissä, lähinnä sukupuolentutkimuksessa (naistutkimuksessa), jossa on keskitytty pelkästään miesten ja patriarkaalisen vallan huomioimiseen. Se on tuottanut karikatyyrimäisen yksipuolisen kuvan miesten ja naisten välisistä valtasuhteista yhteiskunnassa. Kirja pyrkii korjaamaan tuon puutteen.

Mikä on kirjan keskeinen anti?

Kirja antaa mahdollisuuden huomioida naisten seksuaalisen vallan vaikutukset sukupuolentutkimuksessa, millä voi olla pitkälle meneviä vaikutuksia esimerkiksi tasa-arvopolitiikan kannalta.

Miksi kirja kertoo nimenomaan naisten seksuaalisesta vallasta, eikä seksuaalisesta vallasta yleensä?

Naisten seksuaalisen vallan käsittely on puuttunut lähes kokonaan aikaisemmasta yhteiskuntateoriasta, kun taas miesten seksuaalisen vallan muodot on huomioitu paremmin. Kirjassa tarkastellaan myös miesten seksuaalista valtaa ja sen suhdetta naisten seksuaaliseen valtaan.

Mistä tiedän, että rahani eivät mene hukkaan, jos ostan kirjan?

1. Ensinnäkin, kirja on halpa.
2. Kirja on ainakin 100 kertaa parempi kuin Selibaattipäiväkirjat (mikä ei tosin todista vielä mitään).
3. Sanoinko jo, että kirja on halpa? Vaikka kirja osoittautuisikin kelvottomaksi roskaksi, menetyksesi ei ole kovin suuri.

Aiheeseen liittyviä tutkimuksia

Universal Sex Differences in the Desire for Sexual Variety: Tests From 52 Nations, 6 Continents, and 13 Islands.
"This study provides the largest and most comprehensive test yet conducted on whether the sexes differ in the desire for sexual variety. The results are strong and conclusive—the sexes differ, and these differences appear to be universal. Men not only possess a greater desire than women do for a variety of sexual partners, men also require less time to elapse than women do before consenting to sexual intercourse, and men tend to more actively seek short-term mateships than women do. These sex differences are cross-culturally robust and statistically significant regardless of whether mean, median, distributional, or categorical indexes of sexual differentiation are evaluated. These sex differences are robust and significant regardless of the measures used to evaluate them."
Sexual Economics: Sex as Female Resource for Social Exchange in Heterosexual Interactions.
A heterosexual community can be analyzed as a marketplace in which men seek to acquire sex from women by offering other resources in exchange. Societies will therefore define gender roles as if women are sellers and men buyers of sex. Societies will endow female sexuality, but not male sexuality, with value (as in virginity, fidelity, chastity). The sexual activities of different couples are loosely interrelated by a marketplace, instead of being fully separate or private, and each couple's decisions may be influenced by market conditions. Economic principles suggest that the price of sex will depend on supply and demand, competition among sellers, variations in product, collusion among sellers, and other factors. Research findings show gender asymmetries (reflecting the complementary economic roles) in prostitution, courtship, infidelity and divorce, female competition, the sexual revolution and changing norms, unequal status between partners, cultural suppression of female sexuality, abusive relationships, rape, and sexual attitudes. Sexual activity is often regarded as among the most private of activities, negotiated by two individuals on the basis of their own individual desires and values. Idealistic treatments describe the two individuals as potentially equal and interchangeable. In this manuscript, we place sexual negotiations in the context of a cultural system in which men and women play different roles resembling buyer and seller — in a marketplace that is ineluctably affected by the exchanges between other buyers and sellers.
Gender Differences in Erotic Plasticity: The Female Sex Drive as Socially Flexible and Responsive.
Responding to controversies about the balance between nature and culture in determining human sexuality, the author proposes that the female sex drive is more malleable than the male in response to sociocultural and situational factors. A large assortment of evidence supports 3 predictions based on the hypothesis of female erotic plasticity: (a) Individual women will exhibit more variation across time than men in sexual behavior, (b) female sexuality will exhibit larger effects than male in response to most specific sociocultural variables, and (c) sexual attitude-behavior consistency will be lower for women than men.
Elina Haavio-Mannila, J.P. Roos, Anna Rotkirch: Do rich men have most sex? Gender, capital and sexual activity in four countries
Do rich men have more, or even most, sex? On the basis of this analysis, the answer is a clear ‘yes’. Also in contemporary Northern European societies, sexual success correlates well with male economic and social power.

Muutamia nettikeskusteluja aiheesta

Continuing the debate over sexual attraction, gender roles and power.

POWER? FROM WHOSE POINT OF VIEW?

torstai 24. tammikuuta 2008

Blogin aloitus

Pari huumorikuvaa alkuun orientoitumisen helpottamiseksi.