maanantai 17. marraskuuta 2008

Yleisin väärinkäsitys kirjasta

Väärinkäsitys: Naiset himoitsevat rahaa ja ovat siksi rikkaiden miesten perässä.

Kirjan tarkoituksena ei ole tarkastella psykologisen tason motiiveja sille, miksi naiset pariutuvat ylöspäin. Sen sijaan kirjassa sanotaan:

Oikea käsitys: "Naiset pariutuvat useammin rikkaiden kuin köyhien miesten kanssa" tai "Rikkailla miehillä käy parempi flaksi kuin köyhillä miehillä".

Miksi sitten naiset pariutuvat useammin ylöspäin rikkaiden miesten kanssa, jos naiset eivät tavoittele rahaa? Siihen voidaan tarjota useita eri syitä. Esim:

(1) Naiset rakastuvat useammin rikkaisiin kuin köyhiin miehiin
(2) Naiset arvostavat miehessä sellaisia ominaisuuksia kuten älykkyyttä ja kunnianhimoisuutta, jotta korreloivat rikkauden kanssa

Joku voi edelleen kysyä: Ei kai naisten ylöspäin pariutuminen sitten ole väärin (tai tasa-arvon vastaista), jos se tapahtuu rakkaudesta? Kirjassa ei väitetä, että ylöspäin pariutuminen olisi väärin tai tasa-arvon vastaista, tapahtui se minkä motiivin takia tahansa. Vaikka nainen himoitsisi vain miehen rahoja, ylöspäin pariutumisen ei ajatella olevan siinäkään tapauksessa väärin tai epätasa-arvoista.

Joku voi kysyä edelleen, että miksi sitten puhutaan tasa-arvosta, jos naisten ylöspäin pariutuminen tai edes rikkaiden miesten himoaminen rahan takia eivät ole väärin?

Puhun tasa-arvosta siksi, että mielestäni tasa-arvokeskustelun ja -tutkimuksen tulisi huomioida kaikki tulonlähteet - kuten myös ylöspäin pariutumisesta saatu tulo. Se pitäisi mielestäni huomioida, vaikka ylöspäin pariutuminen ei sinällään olekaan väärin.

Lisäys: Kommentti Raili Nurvalan kolumniin.

Elina Haavio-Mannila: Suomalainen nainen ja mies (1968):
Hänen [naisen] käsiensä kautta kulkee suuri osa miehenkin ansaitsemista rahoista. Näin ollen miesten ja naisten taloudellisen aseman vertaaminen yksinomaan työssä olevien henkilökohtaisten tulojen tai palkan perusteella ei täsmällisesti kuvasta tosiasiallista tilannetta. (s. 5-6)

Naisten taloudellinen asema on heidän itse ansaitsemiensa tulojen perusteella selvästi heikompi kuin miesten. Kuitenkin naimisissa olevien naisten käytettävissä olevat tulot saattavat olla yhtä suuret kuin miesten, koska heillä on mahdollisuus käyttää myös miestensä ansaitsemia rahoja - - (s. 159)

tiistai 11. marraskuuta 2008

Korjauksia Aamulehden artikkeliin

Aamulehden artikkelissa 10.11 esiintyi virheellisiä väittämiä. Täältä löytyy korjauksia noihin väittämiin.

Raha on naiselle huolta ja häpeää:
Naisten haltuun siirtyy iso osa suomalaista yksityisomaisuutta, kun suurten ikäluokkien naiset jäävät leskiksi. Naiset elävät keskimäärin pidempään kuin miehet ja ovat usein naimisissa pari vuotta vanhemman miehen kanssa.

Simosen mielestä yhteiskunta ei ole tarpeeksi hyvin varautunut tähän muutokseen.

– Yhteiskunnan eri instanssien pitäisi jakaa tietoa, kouluttaa, opastaa ja suojella, etteivät markkinatalouden haukat käytä hyväksi vaurastuvia suomalaisnaisia.
Kirja: Varallisuus siirtyy naisten käsiin
"Kymmenen vuoden päästä naiset omistavat miehiä enemmän yksityistä varallisuutta Suomessa", ennustaa yritysvalmentaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Leila Simonen.
Lisäys: Vielä palkkatasa-arvosta

Kommentti Hesarin kolumniin

lauantai 8. marraskuuta 2008

Esitelmäni palkkatasa-arvosta Tampereen Miespäivillä

Esitelmäni miespäivillä on näköjään saanut aikaan vilkasta keskustelua.

Miestutkija: Palkkatasa-arvo tekisi naisista miehiä vauraampia

Naisetko miesten lompakoilla?


Esitelmä perustui pääosin kirjaani ”Naisten seksuaalinen valta”. Esitelmäni ei sen sijaan käsitellyt ollenkaan tulevaa väitöskirjaani. Seuraavassa esityksen joitakin keskeisiä powerpointteja:
 • Kritisoin palkkatasa-arvo -käsitteen kritiikitöntä käyttöä sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeimpänä indikaattorina
 • En kritisoi periaatetta: ”sama palkka samasta työstä”
 • Pyrin kyseenalaistamaan sen ajattelumallin itsestäänselvyyden, jonka mukaan palkkatasa-arvon saavuttaminen johtaa tasa-arvoon myös kokonaistilannetta tarkastellen
 • On olemassa kaksi perustapaa hankkia varallisuutta. Ensimmäinen tapa on hankkia varallisuus omalla työnteolla. Toinen tapa on hankkia varallisuus joltakin toiselta, joka on hankkinut sen omalla työnteolla (esim. puolisolta tai valtiolta tulonsiirtoina
 • Henkilön käytettävissä oleva varallisuus = omat tulot + muualta saadut tulot
 • Kaksoispalkalla (double pay) tarkoitetaan sitä, että naiset saavat tuloja sekä ansiotyöstä että miehiltä. Lopputuloksena naisten elintaso ja kulutustaso ovat suuremmat kuin palkkavertailujen perusteella voitaisiin olettaa.
 • Ylöspäin avioituminen tarjoaa naisille näkymätöntä tuloa. Vaikka miehet saavatkin naisia enemmän ansiotuloja, naisilla on usein rahaa enemmän ja he kuluttavat sitä enemmän.
Women 'to be richer sex by 2025'
Women to Rule Men by 2010
The growing wealth of women
 • Ennusteiden mukaan naiset omistavat 60 % USA:n yksityisestä varallisuudesta vuoteen 2010 mennessä ja 60 % Iso-Britannian yksityisestä varallisuudesta vuoteen 2025 mennessä.
 • Naisten varallisuus kasvaa, koska naiset saavat yhä suurempia tuloja, elävät miehiä pidempään, perivät arvokasta omaisuutta puolisoiltaan, saavat suuria avioerokorvauksia ja elatusmaksuja ja saavat muita hyötyjä seurusteluprosessin eri vaiheissa.
 • Naisten terveydenhuoltoon käytettiin 46 % enemmän varoja (v. 2002) kuin miesten terveydenhoitoon.
 • Timo Karjalaisen (2007) mukaan suurin osa terveydenhuoltoon ja vanhuseläkkeisiin kerätyistä rahoista on kerätty miehiltä.
 • Miesten vanhuus- ja perhe-eläkejärjestelmään sijoittama euro on noin 70 sentin paikkeilla.
 • Karjalaisen mukaan saamme miesten kokonaistappioksi 11,8 miljardia vuodessa 2000-luvun alussa.
 • Palkkatasa-arvo käsitteen käyttö voi tuottaa vääristyneen kuvan kokonaisuudesta, jos pariutumismarkkinoita ei huomioida
 • Varallisuutta voi saada muualtakin kuin omasta työstä
 • Pitäisikö palkkojen vertailun sijaan vertailla varallisuuden tai kulutuksen määrää?
 • Miehille palkka ei ole vain palkka, vaan tärkeä parisuhderesurssi
Lisäys: Tutkija: Naisten rikastuessa seksi keskittyy yhä pienemmälle miesjoukolle