lauantai 9. helmikuuta 2008

Ennakkokritiikkiä

Kirja on saanut ennakkokritiikkiä, johon seuraavassa vastauksia.

Ensinnäkin kannattaa huomioida, että Keskisuomalaisen haastattelussa kyseltiin hiukan kirjan ohitse, koska haastattelija ei ollut lukenut kirjaa ja toisaalta, haastattelija halusi ilmeisesti tehdä provosoivan jutun (joka sopi myös minulle kirjan markkinointia ajatellen). Muutenkin, tuollaisessa haastattelussa vastauksista tulee miltei pakosti stereotyyppejä, yleistyksiä ja iskulauseita. Myös tietyt sanavalinnat olisin muuttanut juttuun, jos olisin sen voinut tarkistaa, kuten ”eläin” tai ”uhri”. Tuon sanottuani vastauksia itse ennakkokritiikkiin.
Miehet siis Laasasen teorian mukaan "aktivoituvat" missä tahansa, missä vain on kauniita naisia, eivätkä voi miehisille reaktioilleen mitään.
Miehet tuskin voivat seksuaalisen halun kokemiselleen mitään, mutta kykenevät toki päättämään, miten he toimivat sen suhteen: 1) seuraavatko haluaan ehdotuksia tai lähentelyitä tehden vai 2) pidättyvätkö niistä.
Ei ole tarvinnut lukea paljoakaan blogeja huomatakseen, että taustalla lymyää vanha kunnon markkina-arvoteoria.
Juu, kirjan voidaan ajatella olevan markkina-arvoteorian johdannainen.
Kuriositeettina mainittakoon, että suomenkielisen Wikipedian artikkeli Markkina-arvoteoria hävisi poistoäänestyksen elokuussa 2007; poistamista perusteltiin sillä, että artikkelin lähteinä oli vain blogeja ja foorumeita, ja aihetta kuvailtiin termeillä "netin pseudokäsite", "nettituuba" ja "bloggaustiede". Artikkeli tehnee piakkoin comebackin pohjautuen Laasasen kirjaan, se kun on hyväksyttävä lähde.
Aikaisempi artikkeli markkina-arvoteoriasta oli heikkotasoinen, mutta ei sitä sentään poistaa olisi pitänyt. Markkina-arvoteorian ovat esittäneet lukuisat eri tieteilijät, ensimmäisenä ilmeisesti Waller (1937) The rating and dating complex. American Sociological Review, 2, 727–735.
On mielenkiintoista, kuinka aihe voi ponnistaa blogosfääristä tutkimukseksi asti - olkoonkin, että olen erittäin skeptinen tutkimuksen tieteellisen tason suhteen.
Kyllä tieteellinen taso on mielestä mieluumminkin poikkeuksellisen hyvä. Esim. B:llä alkavat lähteet:

Bacharach, S. B. & Lawler, E. J. (1980). Power and politics in organizations: The social
psychology of conflict, coalitions and bargaining. San Francisco: Jossey-Bass.
Baiamonte, E. (1998). The 91 % factor: Why women initiate 91 % of divorce, end most
relationships, and what can be done about it. Stamford, CT: The American Political
Press.
Bailey, J. M., Gaulin, S., Agyei, Y. & Gladue, B. (1994). Effects of gender and sexual
orientation on evolutionarily relevant aspects of human mating psychology. Journal of
Personality and Social Psychology, 66, 1081–1093.
Bakan, D. (1966). The duality of human existence. Chicago: Rand McNally.
Baldwin, D. (1978). Power and social exchange. American Political Science Review, 72 (4),
1229–1242.
Barash, D. & Lipton J. E. (1997). Making sense of sex: How genes and gender influence
our relationships. Washington: Island Press.
Barkow, J. H., Cosmides, L. & Tooby, J. (1992). The adapted mind. Oxford: Oxford
University Press.
Barrett, M. (1991). The politics of truth: From Marx to Foucault. Pads tow: T.J. Press.
Bar-Tal, D. & Saxe, L. (1976). Physical attractiveness and its relationship to sex-role
stereotyping. Sex Roles, 2, 123–133.
Batten, M. (1992). Sexual strategies: How females choose their mates. New York: Tarcher/
Putnam.
Baumeister, R. F. (2000). Gender differences in erotic plasticity: The female sex drive as
socially flexible and responsive. Psychological Bulletin, 126 (3), 347–374.
Baumeister, R. F. (2001). Social psychology, social exchange, and sexuality. In R. F.
Baumeister (ed.) Social psychology and human sexuality. Philadelphia, PA: Psychology
Press (Taylor & Francis). 1–24.
Baumeister, R. F., Catanese, K. & Vohs, K. (2001). Is there a gender difference in strength
of sex drive? Theoretical views, conceptual distinctions, and a review of relevant
evidence. Personality and Social Psychology Review, 5 (3), 242–273.
Baumeister, R. F. & Tice, D. (2001). The social dimension of sex. New York: Allyn &
Bacon.
Baumeister, R. F. & Twenge, J. M. (2002). Cultural suppression of female sexuality. Review
of General Psychology, 6 (2), 166–203.
Baumeister, R. F. & Vohs, K. (2004). Sexual economics: Sex as female resource for social
exchange in heterosexual interactions. Personality and Social Psychology Review, 8 (4),
339–363.
Beauvoir, S. (1999/1949). Toinen Sukupuoli. Jyväskylä: Gummerus.
Becker, G., Landes, E. & Michael, R. T. (1977). An economic analysis of marital instability.
Journal of Political Economy, 85, 1141–1187.
Belk, R. W. & Coon, G. (1993). Gift-giving as agapic love: An alternative to the exchange
paradigm based on dating experiences. Journal of Consumer Research, 20 (December),
393–417.
Benedict, J. (1997). Public heroes, private felons: Athletes and crimes against women.
Boston: Northeastern University Press.
Berscheid, E. & Walster, E. (1974). Physical attractiveness. In L. Berkowitz (Ed.) Advance
in experimental social psychology. New York: Academic Press. 157–215.
Bernard, J. (1982). The future of marriage. New Haven, CT: Yale University Press.
Betzig, L. (1986). Despotism and differential reproduction: A Darwinian view of history.
New York: Aldine.
Betzig, L. (1989). Causes of conjugal dissolution. A cross-cultural study. Current
Anthropology, 30 (5), 654–669.
Bhrolchain, N. M. & Sigle-Rushton, W. (2004). Gender contrasts in partner supply:
marriage market estimates and their implications. Southampton, UK, Southampton
Statistical Sciences Research Institute. See http://eprints.soton.ac.uk/8159
Blanchflower, D. & Oswald, A. J. (2003). Money, sex, and happiness: An empirical study.
Scandinavian Journal of Economics,106 (3), 393–415.
Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York: John Wiley & Sons.
Blumstein, P. & Schwartz, P. (1983). American couples. New York: Morrow.
Borchorst, A. (2001). Valtiofeminismi ja femokraatit. Teoksessa C. Bergqvist, A.
Borchorst, A-D. Christensen, V. Ramstedt-Silén, N. C Raaum ja A. Styrkársdóttir
(toim.) Tasa-arvoiset demokratiat? Sukupuoli ja politiikka Pohjoismaissa. Helsinki:
Edita. 178–179.
Bourdieu, P. (1987). Sosiologian kysymyksiä. Jyväskylä: Vastapaino.
Bourdieu, P. (1998). Järjen käytännöllisyys. Tampere: Vastapaino.
Bourdieu, P. (2001). Masculine domination. Cambridge: Polity Press.
Bourdieu, P. & Wacquant, L. (1995). Refleksiiviseen sosiologiaan. Joensuu: University Press.
Brownmiller, S. (1975). Against our will: Men, women and rape. New York: Simon &
Schuster.
Browne, K. R. (2002). Biology at work. Rethinking sexual equality. New Brunswick, NJ:
Rutgers University Press.
Bryson, V. (1992). Feminist political theory: An introduction. London: McMillan.
Buckle, L., Gallup, G. G., Jr. & Rodd, Z. A. (1996). Marriage as a reproductive contract:
Patterns of marriage, divorce, and remarriage. Ethology and Sociobiology, 17, 363–377.
Burley, N. & Symanski, R. (1981). Women without: An evolutionary and cross cultural
perspective on prostitution. In R. Symanski (ed.) The immoral landscape. Toronto:
Butterworths.
Buss, D. M. (1988). The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate
attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 616–628.
Buss, D. M. (1989a). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses
tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1–49.
Buss, D. M. (1989b). Conflict between the sexes: Strategic interference and the evocation
of anger and upset. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 735–747.
Buss, D. (1994). Evolution of desire. Strategies of human mating. New York: Basic Books.
Buss, D. (1996). Sexual conflict: evolutionary insights into feminism and the “battle of
the sexes”. In D. Buss and N. Malamuth (eds.) Sex, power, conflict: Evolutionary and
feminist perspectives. New York: Oxford University Press. 296–315.
Buss D. M. & Barnes M. L. (1986). Preferences in human mate selection. Journal of
Personality and Social Psychology, 50 (3), 559–570.
Buss, D. M., Haselton, M. G., Shackelford, T. K., Bleske, A. L. & Wakefield, J. C. (1998).
Adaptations, expectations, and spandrels. American Psychologist, 53, 533–548.
Buss, D. M. & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective
on human mating. Psychological Review, 100 (2), 204–232.
Butler, J. (1990). Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New York:
Routledge.
Buzwell, S. & Rosenthal, D. (1996). Constructing a sexual self: Adolescents’ sexual
selfperceptions and sexual risk-taking. Journal of Research on Adolescence, 6, 489–513.
Byers, E. S. & Lewis, K. (1988). Dating couples’ disagreements over the desired level of
sexual intimacy. The Journal of Sex Research, 24, 15–29.
Luulen, että minun on pakko lainata ja lukea kirja.
Onhan se nyt sentään ostettava.
Laasanen väittää lehtijutussa, että naisten ja miesten seksuaalisuus on pohjimmiltaan erilaista: "Miehet ovat lähempänä luontoa kuin naiset. Naisten seksuaalisuus muokkautuu paljon paremmin erilaisiin olosuhteisiin sekä ympäristön ja moraalin painostuksesta. Naisten seksuaalisuus on tilannesidonnaista, miehet ovat enemmän eläimiä. Seksuaalinen halu on miehillä enemmän biologista." Joopa joo. Mihin tieteelliseen tutkimukseen tämä perustuu?
Tähän: Gender Differences in Erotic Plasticity: The Female Sex Drive as Socially Flexible and Responsive.
- - miehet ovat kautta aikain määränneet ja rajoittaneet naisten seksuaalisuutta "ympäristön ja moraalin painostuksella".
Eipäs, katso: Cultural suppression of female sexuality.
Totta helvetissä se näkyy myös käyttäytymisessä. Useiden miesten kanssa seksiä harrastava nainen on halpa, helppo huora, kun taas useiden naisten kanssa seksiä harrastava mies on kova jätkä, alfauros, pukki ja ori.
Selitän kirjassa melko perusteellisesti, mitä tuo ilmiö johtuu. Siis mistä se aikuisten oikeasti johtuu.
Laasasen naiskuva antaa ymmärtää, että naisen seksuaalisuus on olemassa vain miehen seksuaalisuuden kautta: se on resurssi, jota naiset vaihtavat valtaan, rahaan, elintasoon, turvaan jne. Toisin kuin miehen seksuaalisuudella, joka on olennainen osa miehen minuutta, persoonaa ja olemusta, naisen seksuaalisuudella ei ole itseisarvoa. Se on vain väline. Kuinka moni blogini naispuolisista lukijoista voi yhtyä tähän käsitykseen, joka minun nähdäkseni on aivan sairas?
Ei kirjassa tuollaista väitetä.
Aika paljon kertoo ylipäätään se, että tyypillinen asetelma on miespomo-naisalainen. Työelämässä naiset joutuvat olemaan paljon parempia kuin mieskollegansa saadakseen ylennyksiä, eikä sekään aina riitä.
Ei aivan noinkaan. Katso. Forget hard work - women would rather flirt their way to the top.
Naiset eivät hyödy seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisesta.
Ei häirinnästä sinänsä, mutta kykenevät saamaan enemmän konkreettisia hyötyjä työelämän kontekstissa seksuaalisuutensa avulla kuin miehet.
Henry Laasasen teorian tarkoitus on tukea patriarkaalista järjestelmää ja seksuaalimoraalin kaksoisstandardia.
Ei kirjalla ole tuollaisia syvempiä motiiveja. Kirja pyrkii kertomaan mahdollisimman osuvasti, miten maailma toimii. Minä itse asiassa neuvon naisia, miten patriarkaalinen systeemi on purettavissa naisten kollektiivisen seksuaalisen vallan avulla.
Minä vetäisin samoista tutkimustuloksista ihan eri johtopäätökset. Naisethan ovat niiden perusteella kaikin puolin parempia ihmisiä kuin miehet. Mikäli tuo pitää paikkansa, vastustan ehdottomasti miesten äänioikeutta ja täysiä kansalaisoikeuksia.
Ei kirjassa ole mitään moraalisia ajatuksia tyyliin oikein/väärin tai parempi/huonompi. Jos sinä haluat vetää tuollaiset johtopäätökset kirjan perusteella, niin ok. Tottakai tutkimuksista voi vetää erilaisia moraalisia tai normatiivisia johtopäätöksiä, joista tuo on yksi mahdollinen, eikä täysin vailla perusteita.
...tai sitten Laasasen tutkimus on huonoa ja asenteellista tiedettä.
Kyllä se on seksuaalisuuden tutkimukseksi poikkeuksellisen asenteetonta tiedettä, eli hyvin instrumentaalista ja objektiivista päättelyä.

Lisäys: Lukijan kommentti samasta keskustelusta:
huomasin, että "kirjan" (lainausmerkit sen takia, ettei kyseistä höpönlöpösössötytä voida sekoittaa oikeaan kirjallisuuteen) tekijä vetoaa lähteisiin, joista hän jaksoi tehdä pitkän listan, ilmeisesti siinä harhaluulossa, että se vakuuttaa ihmiset hänen teoriansa paikkansa pitävyydestä :D "ei se määrä vaan se laatu" ei liene ollut hänelle kovin tuttu sanonta.. ja markkina-arvoteoriaan nojautuminen tälläisessä asiassa?! pitääkö tuota edes lähteä kommentoimaan, tarpeeksi absurdi ajatus ei vaadi edes huomiota.
toivon syvästi, ettei kukaan ota hänen ns teoritisointiaan tosissaan. se olisi nimittäin liian sairasta. kysymys kuuluu miten tuon tyyppinen teksti on edes päässyt julkaisuun? ilmeisesti nykyään voidaan julkaista ihan mitä vaan ja piiloutua vielä tieteellisyyden tittelin taakse.

11 kommenttia:

Jaamo kirjoitti...

Hei missä on kannustava kritiikki?
Tässä on lopultakin kirja/tutkimus erittäin tärkeästä aiheesta (vaikka en kaikkia päätelmiä allekirjoitakaan). Kyllä lähes jokainen mies rekisteröi naisen seksuaalisuuden kautta ja se tapahtuu vaistonvaraisesti, ei se ole kulttuurisidonnaista, opetettua vallankäyttöä. Jokohan tämän kirjan myötä loppuisi "pysähtyneisyyden aika" tälläkin tieteen saralla kun saadaan uutta näkökulmaa keskusteluihin ja tutkimuksiin.
Muuten, melko medianlukutaidottomilta vaikuttavat nuo arvostelijat kun noin provosoituivat Ksml:n haastattelusta.

Henry kirjoitti...

"Hei missä on kannustava kritiikki?"

Hyvä kysymys. Perusteltua kritiikkiä voi olla hankala esittää, jos ei ole perusteita.

Dr Pili kirjoitti...

Nimimerkki "hathattu" aloittaa ns. kritiikkinsä: "koin hetken, jolloin todella häpesin sitä, että olen jyväskyläläinen mies."

Minun on valitettavasti yhdyttävä nimimerkki hathatun kritiikkiin.
Minäkin nimittäin häpeän sitä, että hän on jyväskyläläinen mies. Ja vaikka hän ei olisikaan Jyväskylästä, niin häpeäisin silti. Oikeastaan myötähäpeä sai juuri uudet ulottuvuudet.

dr pili kirjoitti...

"Hei missä on kannustava kritiikki?"

jaamo, kyllä sitäkin vielä tulee, mutta ensin nähdään tietysti tällaisten hathattujen primitiividefenssireaktiot. Ehkä niillä reaktioilla joku miespuolinen reagoija kuvittelee yliopistolla saavansa.

Uskoisin kirjan olevan vielä pinnalla seuraavana isänpäivänä ja joulunakin. Tämä ikäänkuin lahjavinkkinä ;)

Henry kirjoitti...

Sitä minä ihmettelen, että mistä tuo patriarkaalisen järjestelmän tukeminen aina ilmestyy keskusteluun. Kirjassa nimenomaan tarkastellaan kriittisesti maskuliinista rooliodotusta ja annetaan naisille ohjeita patriarkaatin murtamiseksi. Mielestäni kirja voidaan tulkita paljon paremmin patriarkaatin kritiikiksi.

Tai kuten naistutkijat sanoivat, että Queer-teorian mukaiseksi heteroseksuaalisuuden kritiikiksi. :-)

Rtms kirjoitti...

On muuten vallankin hupaisaa kuinka ennakkokritiikin kommenteissa toistuvat rivien väleissä itkuraivarit samasta syystä: joku mies kehtasi nokittaa Meidän Omassa Pelissä! Nyyhniispatriarkaattisortaa.

Tai ehkä se olisi hupaisaa jos kommentoijat eivät olisi kuolemanvakavissaan. Typeryyttä vastaan itse jumalatkin taistelevat tunnetusti turhaan, mutta on feminismikeskustelussa silti hyvä olla olemassa myös humanismin muodon täyttäviä vastanäkemyksiä. Anna palaa vain Henry, hienoa että kärsivällisyyttä löytyy.

Vortac kirjoitti...

"Ei se määrä vaan se laatu" <- Tämä kyllä todistaa kirjoittajan aivojen toiminnan dysfunktionaalisuuden viimeistään.

Tieteellisissä tutkimuksissa nimenomaan ensinnäkin määrä on tärkeää, koska puolueettomissa tutkimuksissa testimetodit lienevät hyvin samankaltaisia ja luotettavia.

Sekä sen vuoksi, että jos on suuri määrä tutkimuksia, jotka kaikki osoittavat samaan suuntaan, niin kyllä se jo kertoo aika paljon - vähintään sen verran, että asiassa on mahdollista olla paljonkin perää.

Lisäksi mistä se laatu saadaan, jos on vain hyvin pieni määrä tutkimuksia - mitä isompi määrä tutkimuksia, sitä helpompi löytää laatua.

Kolmannekseen, 'laatu' tutkimuksessa tarkoittaa nimenomaan puolueettomuutta ja totuuden etsimistä. Mutta tälle femakolle se ilmeisesti tarkoittaa feministisen doktriinin mukaan toimimista.

Jos tutkimus ei täytä 'feministisiä 'laatu'kriteereitä', niin silloin tämän hupakon mielestä tutkimus ei ilmeisesti ole 'laadukas'.

Aika mielenkiintoista, että sensijaan, että tuokin eukko olisi ensin tutustunut jokaiseen tutkimukseen ja tehnyt niistä puolueettomat johtopäätöksensä, kuten sivistynyt ja loogisesti ajatteleva ihminen tässä tilanteessa tietenkin olisi, hän katsoo voivansa yksinkertaisella feministipohjaisella semantiikalla voivansa sivuuttaa suunnattoman työmäärän, joka aihetta tutkiessa on tehty, käyttäen noloa lausahdusta laadun tärkeydestä, IKÄÄNKUIN nuo tutkimukset olisivat 'huonolaatuisia', ja sehän on selvää niihin tutustumattakin, eikö vain?

Feministille kaikki on NIIN selvää - kaikki on miesten syytä, ja kaikki tutkimukset, jotka vihjaavatkin toiseen suuntaan, ovat huonolaatuisia, joten niiden määrällä ei ole mitään väliä.

Välillä kyllä tämä naisten kana-aivoisuus ottaa pahasti kupoliin - järkevän, loogisesti ajattelevan ja sivistyneen vastapuolen kanssa voisi kamppailla reilusti ja loogisesti - mutta näiden irmeleiden kanssa ei auta mikään muu kuin mahdollisimman alhaiset keinot, sillä heidän pikku pämmykkänsä eivät kykene käsittelemään mitään korkeampaa tietoa tai päättelyä.

Olisipa mukava muuten nähdä 'laadukas' tutkimuslista feministien väitteiden tueksi. Ja laadulla toki tarkoitan puolueettomia tutkijoita ja -tutkimusmetodeita, sekä totuuden etsimistä.

Tämä kaikki olisi kyllä paljon helpompaa, jos tuo idiootti-feminazien epäreiluus, typeryys ja aivovammaisuus ei ottaisi henkilökohtaisesti meikäläistä pattiin niin maan perusteellisesti.

- Vortac

Anonyymi kirjoitti...

Hei Henry, se että saa gradunsa läpi ei tarkoita sitä että osaa tehdä laadukasta tiedettä. Jokainenhan saa periaatteessa tehdä tieteen nimissä minkälaista tiedettä tahansa, oli lähtökohdat kuinka subjektiiviset ja arvolatautuneet tahansa. Tieteen laadukkuus testataan siinä, miten tiedeyhteisö ottaa työn vastaan. Ja kuten jo ENNAKKOkritiikin vahvasta negatiivisuudesta havaitaan, ei tämän tutkimuksen laatu kovinkaan korkealta vaikuta. Ja ihan vinkiksi: kannattaa perehtyä vallan käsitteeseen hieman syvällisemmin ennen kuin alkaa kirjoittamaan siitä.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä turhia, onhan vaikkapa vallan käsitteen täysin uusiksi abstrahoinut Foucault ranskalaista jälkistrukturalistista epäempiiristä höpinää, jota ei sovella kukaan. Eikun vaihtoteoreettista näkökulmaa kehiin niin Realistinen ihmiskuva voittaa ja naiset ymmärtävät antaa enemmän revaa.

Arvioin itse teoksen lähiaikoina vähän pienemmässä julkaisussa ja vältän vähättelevästi moraalipanikoivaa yleistyyliä joka oli odotettavissa jo kauan ennen teoksen julkaisua.

Kirja on muuten se mikä otetaan käteen ja pistetään yllyyn, teos on se tuotos, johon vedotaan yleisessä mielessä. Näin kielipoliisina huomautan.

Anonyymi kirjoitti...

"Kyllä lähes jokainen mies rekisteröi naisen seksuaalisuuden kautta ja se tapahtuu vaistonvaraisesti, ei se ole kulttuurisidonnaista, opetettua vallankäyttöä."
JA HÖPSISTÄ PUSSIIN! Jopas ny jotain. Vai että (lähes) jokainen mies ja että oikein vaistonvaraisesti! (mikähän se sellainen vaisto mahtaa olla?)
Pakko todeta, että tällä Lasolilla on justiinsa sellainen fanilauma minkä "tieteilijä" Lasol ansaitseekin. Mitäpä muuta voisi odottaakaan, kun "tutkimuksen" keskeiset operationaaliset välineet näyttävät olevan "pillunpuute" ja "pillun vonkaaminen tahi saaminen" ja se, kuka maksaa kun käydään ulkona syömässä. Kyllä minua hävettäisi, jos sosiologi olisin!

Anonyymi kirjoitti...

"Tai kuten naistutkijat sanoivat, että Queer-teorian mukaiseksi heteroseksuaalisuuden kritiikiksi. :-)"

Lasol-hyvä, olet tainnut ymmärtää taas kerran jonkun itseäsi fiksumman sarkasmin väärin.